Gebrauchtstapler

Bravi SPINGO Spezialgerät RAUME

130 kg


Yale MSC10 Hochhubwagen Aktion

1000 kg


EP EPT 12-EZ Pro Niederhubwagen 3698566

1200 kg


Yale MS12 Hochhubwagen 13685

1200 kg


Yale MS12X-IL Fahrerstandstapler 12977

1200 kg


EP ES12-12ES Hochhubwagen 13821

1200 kg


Doosan LEFD 12.5/20 Fahrerstandstapler 13490

1250 kg


Yale MS15X-IL Fahrerstandstapler 11438

1500 kg


Yale GLP16VX Treibgasstapler 13106

1600 kg


Yale ERP16VF Elektro 4-Rad 12709

1600 kg


Yale MP16 AC Niederhubwagen 13325

1600 kg


Yale MS16 AC-IL Hochhubwagen 13343

1600 kg


Yale ERP16VT Elektro 3-Rad 13627C

1600 kg


Yale GLP16VX Treibgasstapler 13388

1600 kg


Yale GLP16VX Treibgasstapler 11299

1600 kg


Yale ERP16VT Elektro 3-Rad 9873

1600 kg


Yale ERP18VT Elektro 3-Rad 13498

1800 kg


Yale MP20XFBW Niederhubwagen 12889

2000 kg


Yale MP20XFBW Niederhubwagen 13145

2000 kg


Yale GDP20MX Dieselstapler 12902

2000 kg


Yale MP20T Quersitzhubwagen 13214

2000 kg


Yale MP20XFBW Niederhubwagen 12870b

2000 kg


Yale GLP20SVX Treibgasstapler 13467

2000 kg


Yale MP20XD Hochhubwagen 11909

2000 kg


Yale ERP25VL Elektro 4-Rad 13501

2500 kg


Yale GLP25 VX Treibgasstapler 13632

2500 kg


Yale GDP25UX Dieselstapler 13776

2500 kg


Yale GLP25UX Treibgasstapler 13783

2500 kg


Yale GDP25UX Dieselstapler 13779

2500 kg


Yale GLP25MX Treibgasstapler 13136

2500 kg


Yale GLP30VX Treibgasstapler 13773

3000 kg


Yale GDP30VX Dieselstapler 7909

3000 kg


Yale GLP30VX Treibgasstapler 8920

3000 kg


Yale ERP30VL Elektro 4-Rad 11539

3000 kg


Yale GLP35VX Treibgasstapler Teppichdorn 10981

3500 kg


Yale ERP35VL Elektro 4-Rad 12539

3500 kg


Yale ERP35VL Elektro 4-Rad 13754

3500 kg


Yale GLP40VX Treibgasstapler 9204

4000 kg


Yale GLP55VX Treibgasstapler 11422

5500 kg


Raniero AC80-9-CO Elektro 4-Rad 13331

8000 kg